Home - Work - Puppets - Bio  -  Biblio  -  Museum  -   Expositions  -  News - Medias -  Archives  -  Links - Trasparentesi  - Contact

Giampaolo Amoruso 

Giampaolo AmorusoIk ga voor kunst.” Sue Schiepers beklemtoonde het toen Schiepers

Gallery vorig jaar opende in Hasselt, de enige galerie in Belgi. die zich

alleen toelegt op hedendaags glas. Ze vergeleek het met fotografie:

“Het heeft lang geduurd voor fotografie werd opgenomen in de

kunst. Zoiets is nu gaande met glas.” De eerste expositie toonde al wat

hoofden en dikbuikige figuurtjes in vrolijke kleuren van Giampaolo

Amoruso (Åã1961, Boussu), een Belg met Italiaanse wortels. En nu een

solotentoonstelling met nieuw werk. Een felgroen hoofd van meerdere

lagen geblazen glas met een gegraveerd motief rond het oog is

‘Metalacrima’, de meta-traan. Een futuristisch portret van de mens?

Wat grotere figuren lijken nu meer op te schuiven naar een dromerige

melancholie. Glas als uitdrukkingsmiddel, dat alleszins. Koppen en

‘mannetjes’ van Amoruso zijn internationaal bekend. Maar niet in de

kunstwereld, nog niet. (cv)